huong dan dang ky

Để đăng ký tài khoản Binance  các bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào đăng ký Binance : Đăng ký Binance

Bước 2: Nhập emai + mật khẩu => tạo tài khoản

xác minh bảo mật

Vào mail lấy mã xác minh điền vào

Bước 3: Đăng ký  thành công

Bây giờ chúng ta vào xem bảng điều khiển

Trước tiên Binace sẽ hỏi chúng ta có cần xác minh bảo mật không? lời khuyên của mình là nên nhé! Mình chọn xác minh qua Google

Chọn tải app Google Authenticator nếu bạn chưa có và chọn => tiếp theo

Mở app Google Authenticator và quét mã code chọn  =>tiếp theo

 

Chọn tiếp theo nhé 

Chú ý: lưu lại đoạn mã phía dưới mã QR nếu sau này bạn mất điện thoại hay tài khoản thì dùng nó khôi phục lại . Nếu bạn làm mất đoạn mã này có thể sau này bạn không vào được Binance và bạn sẽ mất tất cả. Mấy bạn mới đều không quan tâm đến điều này , nhưng nó rất quan trọng về sau.

Ta sẽ nhập bảo mật trên Emai và trên Authenticator vào => tiếp the

Bấm tiếp theo là đã hoàn thành nhé


Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong đăng ký tài khoản Binance

>>>Xem thêm:

By Coin76

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *